Året 1966 bildade några fotografer Gruppen Svenska Reklamfotografer (g.s.r.) för att kommersiellt utveckla företagandet och träffas regelbundet för kreativ inspiration... Mer om GSR

Information about G.S.R in English